Robocup
Forschung
Publikationen
Team
Kontakt
Media
Partner
Veranstaltungen
Presse

Darmstadt Dribbling Dackels Darmstadt Dribblers

Das Team  
GermanTeam, RoboCup 2008, Suzhou

Von links nach rechts:
Daniel Göhring (HU Berlin), David Becker, Prof. Dr. Hans-Dieter Burkhard (HU Berlin), Jörg Zimmer, Seif Lotfy, Max Risler, Matthias Jüngel (HU Berlin), Jörg Brose, Thomas Krause (HU Berlin), Prof. Dr. Oskar von Stryk, Christian Werner

Ehemalige Mitglieder:
Michael Wolf (2001), Dr. Michael Hardt (2001-2002), Nicolai Kuntze (2001-2003), Martin Kallnik (2001-2004), Sang-Hyeun Park (2004), Suk-Kyoung Choi (2004), Andreas Ziller (2004), Michael Schmitt (2003-2004) , Cedric Borschweski (2005), Ronnie Brunn (2001-2005), Marc Dassler (2002-2005), Michael Kunz (2001-2005), Sebastian Petters (2001-2005), Dorian Scholz (2004-2005), Marcus Schobbe (2004-2005), Patrick Stamm (2004-2005), Maximilian Stelzer (2001-2005), Dirk Thomas (2003-2005), Holger Tronnier (2004-2005), Patrick Winkler (2004-2005), Tobias Oberlies (2005-2006), Marko Borazio (2004-2007), Andreas Dezelski (2007), Jonas Kühne (2007)

GermanTeam, April 2007

Oben, Von links nach rechts:
Daniel Göhring (HU Berlin), Seif Lotfy, Max Risler, Matthias Jüngel (HU Berlin), David Becker, Katja Gerasymova (HU Berlin), Andreas Dezelski, Jörg Brose

Unten, Von links nach rechts:
Heinrich Mellmann (HU Berlin), Wojtek Wojcikiewicz (HU Berlin), Thomas Krause (HU Berlin), Jörg Zimmer